disc

Med over 30 års dokumentert kvalitet, og med over 40 millioner brukere, er DiSC® Classic fra Inscape blant de mest pålitelige verktøy for personlig utvikling og trening innen HR bransjen. DiSC er nyttet innen mange HR løsninger, både knyttet til organisasjonsutvikling og prestasjonsutvikling. DiSC kan enkelt supplere og utfylle eksisterende treningsprogrammer. DiSC Classic er et meget nyttig verktøy i trening og utvikling innen kommunikasjon, konflikthåndtering, ledelse, samhandling, team, og salgstrening.

 

SETTER NY STANDARD FOR SELVINNSIKT

DiSC® dimensjonene for atferd legger grunnlaget for et felles begrepsapparat, et felles språk for å forstå atferd innen 4 følgende dimensjoner:

Dominerende: Direkte og Pågående.

Personer med høy D er målbevisste, pågående og direkte. De motiveres av resultater og utfordringer, og fremstår ofte som dristige, krevende og utålmodige.

Influerende: Optimistisk og Utadvendt.

Personer med høy i er menneskeorientert. De er sosiale, uformelle og pratsomme. De motiveres av sosial aksept og anerkjennelse.

Stødig: Sympatisk og Samarbeidsvillig.

Personer med høy S er vennlige, imøtekommende og avventende i sin atferd.

De er reflekterende og gode lyttere, og motiveres av trygghet, samhandling og stabilitet.

Kvalitetssøkende: Vurderende og spørrende.

Personer med høy C retter sin energi mot sak, fakta og kvalitet. De er analytiske, formelle og korrekte i sin fremtreden, og motiveres av kvalitet, standarder og riktighet.

 

BRING FREM DET BESTE HOS DINE MEDARBEIDERE

DiSC® Classic kan hjelpe medarbeidere på alle nivåer:

 • Å forstå egen atferd
 • Lære hvordan og når man bør tilpasse egen atferd
 • Forbedre kommunikasjon
 • Utvikle forståelse og respekt for forskjeller i atferd
 • Utvikle og trene felles og individuelle prestasjoner
 • Å kunne forstå konflikter – å kunne redusere konflikter

 

 

GI DINE SELGERE OG KUNDEBEHANDLERE ET TYDELIG KONKURRANSEFORTRINN

DiSC® Classic vil hjelpe salgspersonell til å bli mer effektiv i sin kundekontakt.

 • Utvikle og ivareta sterke relasjoner til kundens
 • Å identifisere kundend kjøpestil og kjøpsmotiver
 • Å raskt kunne tilpasse seg kundens behov for atferd
 • Å være fokusert på kundens behov
 • Å bedre kunne takle vanskelige kunder og situasjoner

 

BRING FREM DET BESTE HOS LEDERNE I BEDRIFTEN

 • Utvikle og ivareta sterke relasjoner til ansatte og medarbeidere
 • Å skape innsikt om styrker og utviklingsområder i egen lederstil
 • Å kunne tilpasse egen lederstil til forskjellige mennesker og forskjellige situasjoner
 • Å bli en leder som motiverer, engasjerer; og som bringer frem det beste hos seg selv, og sine ansatte

 

 

EKSEMPLER PÅ DiSC® VERKTØY – NORSK SPRÅK

DiSC® Classic Atferdsprofiler

DiSC® Classic 2.0 rapport bidrar med informasjon om en persons DiSC atferdsstil og naturlige atferdsmønster. En DiSC Classic rapport er et refleksjons- og bevisstgjøringsverktøy som hjelper enkeltmennesket med å forstå og forbedre sine kommunikasjonsferdigheter, samt redusere sannsynligheten for konflikt i møte med andre mennesker. DiSC Classic 2.0 er vår mest benyttede rapport, og inneholder utfyllende informasjon om en persons atferdsstil, formidlet på en lettfattelig måte.

DiSC® Gruppekulturrapport

DiSC® Gruppekulturrapport hjelper til å utforske kulturen i en konkret gruppe eller i en bedrift. Rapporten gir nyttig innsikt om styrkene og utfordringene i en gruppe, basert på de forskjellige deltakeres DiSC profiler. Ingen av respondentenes navn gjengis i rapporten, og gir derfor trygge og objektive hovedpunkter for utforskning av kulturen.

DiSC® Classic Fasilitatorrapport

Med utgangspunkt i data og informasjon fra individuelle DiSC® Classic 2.0 rapporter, gir denne rapporten en enkel oversikt over en gruppes sammensetning av DiSC atferdsstiler. Rapporten gir i tillegg nyttig informasjon om hvordan DiSC atferdsstiler påvirker kulturen i den konkrete organisasjonen.

DiSC® Team Kart

DiSC® Team Kart er en rapport hvor alle detakernes DiSC Profiler vises på en samlet side. Meget enkel og nyttig innsikt for en gruppe, og for leder av gruppen. Gir innsikt om styrker og utfordringer knyttet til intern kommunikasjon og samhandling.

 

DiSC® CLASSIC:

VERKTØY OG

LØSNINGER

 • Medarbeiderutvikling
 • Kommunikasjon
 • Kundebehandling og service
 • Salgstrening
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Coaching
 • Organisasjonskultur
 • Karriereutvikling

 

KORT OM INSCAPE

Inscape Publishing er den ledende leverandør av verktøy og løsninger innen trening og utvikling av mennesker. Inscape har lenge vært en pionerbedrift innen utvikling og kvalitetssikring av de originale DiSC

® instrumenter og verktøy. Inscape er i dag en innovatør på produktutvikling.

Verktøy og løsninger fra Inscape er tilgjengelige på 30 språk i mer en 70 land. Over 1 million mennesker nytter løsninger fra Inscape for å skape innsikt om egen holdning, atferd, og potensialet i egen jobb.

 

DiSC og Everything DiSC er registrerte varemerker av Inscape Publishing, Inc.© 2013 Inscape Publishing Inc. All Rights Reserved.