Velg å være en Daglig Gleder?

Et Daglig Gleder-foredrag kan gi deg påfyll i hverdagen, og kan bidra til å skape en positiv utvikling over tid. Daglig Gleder tilbyr foredrag innen motivasjon og salg.

Med betraktninger fra egen hverdag, reiser og arbeidsliv, viser Heidi hvordan vi med enkle grep kan spre glede, inspirasjon og entusiasme til omgivelsene rundt oss. Hun snakker om betydningen av å tenke positivt, være til stede for andre, og å gi den rette kommentaren:

-Det handler om å tenke ”riktig” og ha fokus på de gode tankene. Det å oppøve en sunn og positiv tankegang er like viktig som å trene deg til en god fysisk helse. Har du det godt med deg selv yter du også best i jobbsammenheng og har mest å gi til dine medmennesker .

  Heidi Klefstad

 Resultat etter foredrag:

Økt arbeidslyst – redusert sykefravær

Økt motivasjon – bedret intern kommunikasjon

Økt arbeidsglede- en ny start for arbeidsmiljøet.