Et motivasjonsforedrag om

det å jobbe i team, være påskrudd 

og spre glede.

 

Jeg holder motivasjonsforedrag for  næringslivet og andre organisasjoner. I en løs og ledig tone kommer jeg med   hverdagsfilosofiske betraktninger rundt det å tørre velge glede som tilnærming   for å oppnå det du ønsker deg –  både i arbeid og privatliv.

Det handler om å tenke ”riktig” og   ha fokus på de gode tankene. Det å oppøve en sunn og positiv tankegang er like   viktig som å trene deg til en god fysisk helse. Har du det godt med deg selv yter du også best i jobbsammenheng og har mest å gi til dine medmennesker.  Ditt   gode humør og dine oppbyggende kommentarer løfter menneskene rundt deg, og på   den måten kan glede og pågangsmot spre seg som ringer i vann.

Jeg tilbyr alt fra korte foredrag for å gi påfyll i hverdagen til lengre oppdrag med fokus på å skape en positiv utvikling over tid.

Hvorfor ikke leie inn meg for å   spre glede, inspirasjon og entusiasme i din bedrift? Gjennom morsomme og   tankevekkende betraktninger og historier kan jeg sette deg i bedre humør og   kanskje igangsette en prosess som gjør deg til et annerledes menneske både på   jobben og privat.

 

Dette er noe hun kan friste med etter en prosess for bedriften:

Økt arbeidslyst – redusert sykefravær

Økt motivasjon – bedre intern kommunikasjon

Økt arbeidsglede – en ny start for arbeidsmiljøet.

 

10557 replies

Comments are closed.