Jeg har jobbet i 30 år med salg, ledelse, markedsføring, eiendomsdrift, service, organisasjonsutvikling og mennesker.

Jobber nå med:

•  Daglig Gleder – Foredragsholder

Tidligere jobber:

•  Trondhjem Medisinske senter    –  Daglig leder

-Har bygget opp Norges eneste og største tverrfaglige helsehus, med 40 terapeuter og leger. Fått det i balanse og overlatt det til de som eier det.

•  Aberdeen Property investors      –  Eiendomssjef
  -Hos Aberdeen hadde jeg eiendomsansvar for 7 kjøpesenter i Trøndelag.
•  Mercursenteret – Senterleder
  -Har vært med å starte opp og jobbet som senterleder på Trondheims  nyeste og fineste kjøpesenter. 36 butikker med en omsetning på 220 mill i året.
  -Senteret har ca 1,7 mill besøkende i året.
  -På Mercur har jeg hatt alt ansvar for drift, markedføring, personal, budsjetter og regnskap m.m.
•  City Syd – Markedssjef
  -Ansvar for all intern og ekstern markedsføring.
  -Kontakt med alle 100 butikkene, hovedsaklig alle butikklederne.
  -Ansvar for alle aktiviteter på senteret.
•  3T trenings kjede –  Markedssjef
  -Ansvar for all markedsføring og salg på 11 treningssenter.
  -Produserte 3T-Fitness ( bilder, tekst, profil, distribusjon, annonser)
•  Silja line Norge  – Distrikstsjef
  -Tok over ansvaret for Silja Line, distrikt Trondheim-Kirkenes
  -Nærkontakt med bedriftsleder, reisebyråansatte, pensjonister.
•  HOB Reiser/ Reisevarehuset – Reisekonsulent
  -Var med å starte Hob- Reisebyrå
•  Ving – STS Alpereiser – Reiseleder

Utdanning og kurs :

BI – senterledelse
NLP – Coach
Certifisert instruktør : nøkkelen til gode salg – nøkkelen til god service.

Sertifisert Disc instruktør
Torp og Andersen videregående skole, Handel og kontorfag. Steinkjer.
Torp og Andersen videregående skole, Markedsføring. Steinkjer
Ole Vig videregående skole, Reiseliv. Stjørdal
Reiselederskole, STS alpereiser. Østerrike
Reiselederskole, Vingreiser. St Anton
Flere tariffkurs, SAS/Braathens safe. Trondheim/Oslo
NLP kurs, flere servicekurs og flere salgskurs.
BI i Oslo, Senterledelse/økonomi/markedsføring