Heidi Klefstad har drevet foredragsvirksomheten Daglig Gleder i to år.

I fjor holdt hun til sammen 70 foredrag for 2500 deltakere fra hele landet.

Et utvalg bedrifter Heidi har holdt foredrag for: